Udruga hrvatskih tržnica postaje član Svjetske udruge tržnica

Na donjim linkovima možete vidjeti sretnu vijest kako je naša udruga (UHT) postala članica Svjetskog udruženja tržnica (World Farmers Markets Coalition)  sa sjedištem u Rimu.

https://www.facebook.com/worldfarmersmarketscoalition

https://www.instagram.com/worldfarmersmarketscoalition/

Ovime postajemo dio svjetske obitelji tržnica i imamo dostup svim informacijama, primjerima dobre prakse, događajima i svemu ostalom što ova asocijacija nudi, a sve možete vidjeti i na njihovim stranicama.

https://worldfarmersmarketscoalition.org/

-->